Školní výlet 1. – 4.tř.

Slavnost Slabikáře – pasování na čtenáře

Den Země 

Noc s Andersenem

Jak nám chutná

Masopust

Florbal

Výchovný koncert

Dopravní hřiště 4.tř.

Školní družina

Zahájení školního roku 2012/13