Výlet 1. a 2. třída

Noc s Andersenem

Masopust

Zápis do 1.tř.

Vánoční koledování

Muzeum Uničov

Mikuláš

Kouzelník Honza

Tonda Obal 

Švagrov

Zahájení školního roku