Školní výlety

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 

Vlastivědná exkurze do Brna – 4.tř.

Švagrov

Slavnost Slabikáře