Vedení školy

Jméno a příjmení Funkce Aprobace Třída
Mgr. Stanislav Lysák ředitel školy - -
Mgr. Iva Navrátilová zástupce ředitele školy, školní metodik prevence M – TchV VII.

Pedagogický sbor

Jméno a příjmení Funkce Aprobace Třída
Mgr. Andrea Antonová učitelka ČJ – VV VI.
Mgr. Zdeňka Benešová učitelka 1. – 5. ročník II.
Mgr. Zuzana Doubravová učitelka 1. – 5. ročník III.
Mgr. Jana Gajdošová učitelka 1. – 5. ročník IV.
Mgr.Věra Kyselá učitelka 1. – 5. ročník I.
Mgr. Věra Lysáková učitelka RJ – NJ – HV - -
Mgr. Jana Valentová učitelka ČJ V.
Ing. Jana Vitešníková učitelka IX.
Mgr. Jana Zezulová učitelka, výchovný poradce M – Z VIII.

Vychovatelky ŠD

Jméno a příjmení Funkce
Jarmila Žampachová vedoucí školní družiny
Romana Mikesková vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga

Provozní zaměstnanci školy

Jméno a příjmení Funkce
Lenka Janků účetní
Zdenka Valentová uklízečka
Miloslava Navrátilová uklízečka, školnice
Josef Uličný obsluha plynových kotlů