ved. vych. : Jarmila Žampachová - I.odd. ( 1. a 2.tř.)

vych. Romana Mikesková – II.odd. (3., 4., 5., 7. a 8.tř.)