Kritéria pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání

do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

1) Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

2) Spádová oblast školy – Oskava, Třemešek, Bedřichov, Václavov, Mostkov.

3) Trvalý pobyt ve spádové oblasti Oskava.

4) Individuální situace dítěte, např. že školu již navštěvuje sourozenec.

5) Pokud počet zapsaných dětí ze spádové oblasti překročí bod 1), dojde k losování.